ศาลแขวงพัทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพัทยา Pattaya Kwaeng Court โทร 038-267130-131 โทรสาร 038-267133

ศาลแขวงพัทยา ร่วมอนุโมทนาบุญและฟังการบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ ในวาระพิเศษ

ศาลแขวงพัทยา  ร่วมอนุโมทนาบุญและฟังการบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ  ในวาระพิเศษ


เอกสารแนบ