ศาลแขวงพัทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพัทยา Pattaya Kwaeng Court โทร 038-267130-131 โทรสาร 038-267133

ศาลแขวงพัทยา เข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ศาลแขวงพัทยา  เข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง


เอกสารแนบ