ศาลแขวงพัทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพัทยา Pattaya Kwaeng Court โทร 038-267130-131 โทรสาร 038-267133

ศาลแขวงพัทยา ให้การต้อนรับผู้อำนวยการประจำศาลแขวงพัทยา และข้าราชการ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

ศาลแขวงพัทยา ให้การต้อนรับผู้อำนวยการประจำศาลแขวงพัทยา  และข้าราชการ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่


เอกสารแนบ