ศาลแขวงพัทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพัทยา Pattaya Kwaeng Court โทร 038-267130-131 โทรสาร 038-267133

ศาลแขวงพัทยา ให้การต้อนรับ The Hon.Khamphane Sitthidampha ประธานศาลฎีกาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ

ศาลแขวงพัทยา ให้การต้อนรับ The Hon.Khamphane Sitthidampha ประธานศาลฎีกาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ


เอกสารแนบ