ศาลแขวงพัทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพัทยา Pattaya Kwaeng Court โทร 038-267130-131 โทรสาร 038-267133

ศาลแขวงพัทยา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ศาลแขวงพัทยา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐)  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


เอกสารแนบ