ศาลแขวงพัทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพัทยา Pattaya Kwaeng Court โทร 038-267130-131 โทรสาร 038-267133

การปล่อยตัวชั่วคราว โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM(Electronic Monitoring)

การปล่อยตัวชั่วคราว โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM(Electronic Monitoring)


เอกสารแนบ