ศาลแขวงพัทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพัทยา Pattaya Kwaeng Court โทร 038-267130-131 โทรสาร 038-267133

ศาลจังหวัดพัทยาและศาลแขวงพัทยา ร่วมกันจัดกิจกรรม ?๑๓๔ ปี วันศาลยุติธรรม โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๙

ศาลจังหวัดพัทยาและศาลแขวงพัทยา ร่วมกันจัดกิจกรรม ?๑๓๔ ปี วันศาลยุติธรรม โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๙


เอกสารแนบ