ศาลแขวงพัทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพัทยา Pattaya Kwaeng Court โทร 038-267130-131 โทรสาร 038-267133

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2559
เอกสารแนบ