ศาลแขวงพัทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพัทยา Pattaya Kwaeng Court โทร 038-267130-131 โทรสาร 038-267133

นายเกษม ศุภสิทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา ได้สำรวจและตรวจความเรียบร้อยบริเวณศาลแขวงพัทยา

นายเกษม ศุภสิทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา ได้สำรวจและตรวจความเรียบร้อยบริเวณศาลแขวงพัทยา


เอกสารแนบ