ศาลแขวงพัทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพัทยา Pattaya Kwaeng Court โทร 038-267130-131 โทรสาร 038-267133

ศาลแขวงพัทยา ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลแขวงพัทยา จัดโครงการจัดเลี้ยงอาหารเย็นผู้ต้องขังหญิงเรือนจำเศษพัทยา

ศาลแขวงพัทยา ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลแขวงพัทยา จัดโครงการจัดเลี้ยงอาหารเย็นผู้ต้องขังหญิงเรือนจำเศษพัทยา


เอกสารแนบ