ศาลแขวงพัทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพัทยา Pattaya Kwaeng Court โทร 038-267130-131 โทรสาร 038-267133

ศาลแขวงพัทยาและศาลจังหวัดพัทยา จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่

ศาลแขวงพัทยาและศาลจังหวัดพัทยา จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่


เอกสารแนบ