ศาลแขวงพัทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพัทยา Pattaya Kwaeng Court โทร 038-267130-131 โทรสาร 038-267133

ศาลแขวงพัทยา จัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
เอกสารแนบ