ศาลแขวงพัทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพัทยา Pattaya Kwaeng Court โทร 038-267130-131 โทรสาร 038-267133

ศาลแขวงพัทยา ได้ให้การต้อนรับ นายเกษม ศุภสิทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดขอนแก่น ช่วยงานทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา และคณะผู้พิพากษา
เอกสารแนบ