ศาลแขวงพัทยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแขวงพัทยา Pattaya Kwaeng Court โทร 038-267130-131 โทรสาร 038-267133ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับ ร้านค้า/บริษัทต่างๆ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2560
 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มารีน เฟรชเชอร์
 2. บริษัทเจเอส คลีนนิ่ง จำกัด
 3. ร้านพันธลักษณ์ โดย นางสาวลักขณา จิตตรีงาม

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มารีน เฟรชเชอร์
 2. บริษัทศูนย์รวมกระดาษ (2002) จำกัด
 3. บริษัทเจเอส คลีนนิ่ง จำกัด

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มารีน เฟรชเชอร์
 2. ร้านพันธลักษณ์ โดย นางสาวลักขณา จิตตรีงาม
 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์
 4. บริษัทศูนย์รวมกระดาษ (2002) จำกัด
 5. ร้านพันธลักษณ์ โดย นางสาวลักขณา จิตตรีงาม
 6. บริษัทพิมพ์ครุภัณฑ์ จำกัด

แบบฟอร์มคำร้อง/คำเบิกความพยาน/รายงานกระบวนพิจารณา สำหรับผัดฟ้อง-ฝากขัง
ประกาศ
  ***
 1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแปล(ภาษาอังกฤษ)
 2. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานแปล(ภาษาอังกฤษ) ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559
 3. เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คดีกองทุนเงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตและคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 4. แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและวัสดุสิ้นเปลืองในศาลแขวงพัทยา
 5. ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงพัทยา เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริหารรายบุคคล
 6. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพัทยา โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

คู่มือ
  คู่มือติดต่อราชการศาลอิเล็กทรอนิกส์
 1. คู่มือติดต่อราชการศาลอิเล็กทรอนิกส์


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ